Такмичарски радови

ТАКМИЧАРСКИ СТРИП БР.90

Аутор: Мина Марјановић,  I година

Школа за дизајн, смер графички дизајн

Београд

 

Такмичарски радови

ТАКМИЧАРСКИ СТРИП БР.89

Аутор: Јања Стаменковић,  2/7,  16 година

Школа: Гимназија "Бора Станковић”

Ментор: Биљана Јовановић Крстић

Ниш

Такмичарски радови

ТАКМИЧАРСКИ СТРИП БР.87

Аутор: Ђорђе Раденковић,  1/6,  15 година

Школа: Гимназија "Бора Станковић”

Ментор: Биљана Јовановић Крстић

Ниш

 

Такмичарски радови

ТАКМИЧАРСКИ СТРИП БР.88

Аутор: Лена Лаудановић,  1/6,  15 година

Школа: Гимназија "Бора Станковић”

Ментор: Биљана Јовановић Крстић

Ниш

Такмичарски радови

ТАКМИЧАРСКИ СТРИП БР.86

Аутор: Ђорђе Станковић,  1/6,  14 година

Школа: Гимназија "Бора Станковић”

Ментор: Биљана Јовановић Крстић

Ниш